Posts from the ‘Фотография’ category

сОбективи

Здравко Йончев, фотографът, заснел популярните фото серии на софийските минерални бани, „Къщата с ягодите“ и тази на архитект Фингов, стартира нова инициатива. сОбективните разходки представляват своеобразен…

АртФотоФонд

“АртФотоФонд” е програма за професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез а) тяхното фото заснемане и представяне на широката общественост по един творчески…