Posts from the ‘За четене’ category

Икономическо и правно проучване на публичната подкрепа за културни проекти, в частност – фестивали, на национално и общинско ниво – Розалина Лъскова, 2015 г.

По поръчка на Българска фестивална асоциация, в рамките на проект „Българо – норвежко партньорство за прозрачна и ефективна публична подкрепа на културния сектор в България“ през 2015…

Културната програма на Българското Председателство на ЕС през 2018 г. – анализ на Розалина Лъскова, „Шар Жар“, септември 2016 г.

През първата половина на 2018 г. България ще председателства за първи път Съвета на Европейския съюз (ЕС). Цялата европейска общественост ще насочи вниманието си към страната.…

„Оперативните програми по Структурните фондове на ЕС – рамка и мястото на културата в нея“, доклад на Розалина Лъскова по проекта “Why Independent” на Фондация „Следваща страница“

Доколко в новото поколение на структурните фондове на ЕС ще има място за култура и проекти в областта на културата, и как да аргументираме ролята на…