Интензивна академия „Предприемачество в изкуствата и творческите индустрии“

Предприемачество в изкуствата и творческите индустрии:
български и международни иновативни практики

Интензивна академия
2 до 5 ноември 2017 г.
Галерия “Академия“, ул. „Шипка“ 1, София

Първата интензивна академия по предприемачество в изкуствата и творческите индустрии в България акцентира върху предприемаческия процес в изкуствата, фокусирайки върху социалните и бизнес иновациите. Темите обхващат основните теоретични аспекти и модели, международната практика и българските особености на предприемачеството в изкуствата и творческите индустрии. Методологията на обучение е интерактивна – презентациите са съчетани с работа в малки групи и с дискусии и разговори с успешни български творчески предприемачи.

Важен фокус на академията са бизнес моделите и бизнес планирането в изкуствата и творческите индустрии, източниците на финансиране, изграждането на марка и традиционния и дигиталния маркетинг. Програмата предвижда участниците да разработят мини-бизнес план за стартиране на творческа организация на основата на иновативна идея и да получат конкретни съвети от експерти в областта.

Организатори: Национална художествена академия, катедра „Мода“, и „Шар Жар“. С подкрепата на Rollmann и Сибел Вейсалова.

Екипът на академията се състои от водещи специалисти, експерти и предприемачи. Сред тях са:

Програма на Интензивната академия в pdf

А_постер_работен

Условия за участие и записване:

  • Участие в Интензивната академия могат да вземат само представители на приложните и изящните изкуства и творческите индустрии, които проявяват мотивиран интерес за участие. С приоритет ще бъдат допуснати настоящи и бивши студенти на НХА.
  • Таксата за участие е в размер на 50 лв. за настоящи студенти на НХА и 80 лв. за всички останали. Тя е символична, благодарение на финансова подкрепа от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на НХА научна и художествено-творческа дейност, и благодарение на подкрепата на Rollmann. Таксата за участие следва да бъде заплатена в срок до 30 октомври 2017 г. по банкова сметка на НХА с IBAN: BG81BNBG96613100176301 и BIC: BNBGBGSD. В Основание за плащане посочете: три имена на участник, „такса участие Академия предприемачество“.
  • Всеки участник, който активно присъства на всички занятия, ще получи сертификат за участие от организаторите.
  • Регистрация за участие: Попълнете регистрационната форма тук най-късно до 26 октомври 2017 г.

Място на провеждане: галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1, гр. София

За контакти и информация:

Проф. Майа Богданова
Ръководител на катедра „Мода“
Национална художествена академия
Тел. 0889 990 554, имейл: maya_bogdanova@abv.bg

Розалина Лъскова
Управител
“Шар Жар”
Тел. 0885 226012, имейл: laskova.rozalina@gmail.com

A_cover_FINAL

 

%d блогъра харесват това: