Мисия

„Шар Жар“ е организация, която

 • реализира собствени, но и участва в чужди проекти, подпомагайки ги мениджърски и продуцентски,
 • в няколко различни сфери:
  • изкуство, култура и творчески индустрии,
  • образование,
  • активно гражданско общество, демократични ценности и свободни медии, добро управление,
  • социална сфера и здравеопазване,
  • околна среда и устойчиво развитие.

Дългото изброяване на всички тези сфери не е случайно. Всеки проект, по който „Шар Жар“ работи, въплъщава пряко мисията ни и има за крайна цел, по един или друг начин, на едно или друго ниво, да вълнува и докосне хората, да ги развива като добри човешки същества, да активизира за промяна и да допринася за по-добър живот, устойчиво развитие, за по-добро, справедливо, активно и креативно общество. Това е възможно само, ако проблемите и предизвикателствата пред нас се разглеждат и решават в тяхната комплексност.

Затова с повечето от своите проекти и инициативи, „Шар Жар“ обединява различни сфери на дейност и повече от една актуални теми.

Свързващо звено обикновено е творчеството като средство, в различните му форми и измерения. Често проектите ни са свързани с нещо ново и провокативно. Вярваме и в предприемаческото начало, то също е залегнало в повечето ни дейности. Друго, което често се открива в проектното портфолиото на „Шар Жар“, е международният елемент.

„Шар Жар“ е инициатор на собствени проекти, но също така предоставя и експертна консултантска помощ и мениджмънт/ продуцентски услуги на други организации или лица, посветили се на обществени каузи, които отговарят на нашата мисия и ценности. Обикновено това са различни неправителствени организации и проекти в сферата на културата и социалното предприемачество и/ли иновации. Имаме партньори, не клиенти. С нашия опит и визия за „успешното“, ние стимулираме всеки партньор да бъде още по-смел в очакванията си за крайния резултат и както често ни се случва – прегръщаме идеята Ви и работим за нея, сякаш е наша.

„Шар Жар“ е компетентен център, спомагащ и обединяващ случването на значими каузи и интересни начинания, но и вдъхновител на такива.

Макар мечтата „Шар Жар” да се появява на бял свят под това име едва през 2015 г., зад организацията стоят дългогодишният опит и контактите на Розалина Лъскова, създател и основен източник на вдъхновение зад идеята – дългогодишен арт мениджър, изпълнителен директор и член на борда на управление на различни неправителствени организации, експерт с опит в сферите културни и творчески индустрии, управление и предприемачество в изкуствата; образование, социални иновации и човешки капитал; държавна администрация и добро управление; институции и политики на ЕС.