Изкуство

„Шар Жар“ инициира и (ко-)продуцира проекти и каузи в широк спектър от сфери на изкуството, културата и на творческите индустрии – фотография, изобразително изкуство, сценични изкуства, мода. Kритериите, по които избираме дали да се захванем или включим в един или друг проект, обикновено са два – високи естетически качества и потенциал да предизвика промяна, да ангажира обществото по една или друга тема. Вярваме, че изкуствата и творчеството са един от най-силните инструменти за въздействие и провокация към действие – защото ни докосват емоционално!

Много от проектите ни също така изразяват виждането, че разбирателство между хората и между народите може да се постигне устойчиво само чрез междукултурен обмен и взаимно познаване на ценности и културни особености.

Вярваме, че всеки човек е творец и че най-голямото удовлетворение идва не просто от „консумирането“ на нещо красиво, а от истинското (съ)преживяване, създаване и съзидание.

Повече информация за проекти и инициативи на „Шар Жар“ в тази сфера можете да намерите в отделните подменюта на категорията „Изкуство“.